Louis Heijermans (1873-1938) en de opkomst van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde

Perspectief
D. Spreeuwers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1403-6

Op 22 juli 1938 overleed Louis Heijermans.1 Hij was één van de grondleggers van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in Nederland en daarmee een toonaangevende figuur in de geschiedenis van de sociale geneeskunde in ons land. Zijn vijftigste sterfjaar is een goede gelegenheid om terug te zien op de grote verdiensten van Heijermans voor de sociale geneeskunde.

De geschiedenis van de sociale geneeskunde begint in ons land met het optreden van de hygiënisten omstreeks het midden van de vorige eeuw. De industrialisatie, die in Nederland na omstreeks 1870 op gang kwam (betrekkelijk laat in vergelijking met de ons omringende landen), had een sterke groei van de bevolking in de steden en het ontstaan van een nieuwe sociale klasse, het ‘fabrieksproletariaat’, tot gevolg. Hierdoor ontstonden nieuwe problemen ten aanzien van de volksgezondheid. De samenhang tussen leef-, woon- en werkomstandigheden en het vóórkomen van ziekten werd allengs duidelijker. De hygiënisten waren artsen…

Auteursinformatie

D.Spreeuwers, medisch student, Sophiaweg 186, 6523 NJ Nijmegen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties