Longproblemen mogelijk gerelateerd aan e-sigaret

Nieuws
Lorette Harbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4322

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In dit nieuwsbericht is onterecht de term ‘bijwerkingen’ gebruikt, in het citaat had moeten staan “vergiftigingsverschijnselen”. Hierdoor wordt mogelijk de indruk gewekt dat het om normaal gebruik van de e-sigaret gaat. In de VS is echter sprake van clusters van gevallen die waarschijnlijk veroorzaakt worden door verontreinigde navulvloeistoffen.

In de VS zijn 193 patiënten met ernstige longproblemen gerapporteerd die mogelijk gerelateerd zijn aan het roken van e-sigaretten. De Centers for Disease Control and Prevention melden nu ook een eerste sterfgeval. Artsen wordt gevraagd alert te zijn en mogelijke nieuwe gevallen te melden.

artikel

Patiënten klagen over ademhalingsproblemen en pijn op de borst, maar ook koorts, hoesten, braken en diarree komen voor, meldt de Washington Post. De ziekte zou gerelateerd kunnen zijn aan de e-sigaret zelf, of aan specifieke bestanddelen van de navulvloeistof (‘e-liquid’). De betrokken patiënten, waaronder veel jongeren, rookten verschillende stoffen, zoals nicotine, tetrahydrocannabinol (THC) en zelfgemaakte mengsels. De voorzitter van de American Vaping Association benadrukt dat er elke maand ook circa 10 miljoen volwassenen een e-sigaret roken zonder dat daarbij problemen optreden. Hij acht het daarom het waarschijnlijkst dat de longschade optreedt door het gebruik van e-sigaretten met THC of andere illegale drugs.

In Nederland zijn tot op heden geen soortgelijke casussen gemeld. Toxicoloog Antoinette van Riel van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum(NVIC), onderdeel van het UMC Utrecht, legt uit dat de mogelijke link met het roken van e-sigaretten pas laat wordt gelegd, omdat het beeld initieel erg op een infectie lijkt. ‘Pas als de patiënt niet beter wordt van antibiotica en er geen andere oorzaak gevonden wordt, wordt verder gezocht. Het is dus niet uitgesloten dat gebruikers bijwerkingen hadden die niet als zodanig herkend zijn.’ Artsen kunnen gevallen van longziekte of andere gezondheidsklachten die mogelijk gerelateerd zijn aan het roken van een e-sigaret melden bij het NVIC. Van Riel raadt aan om in dat geval aan de patiënt te vragen waar de e-liquid gekocht is en de resten daarvan te bewaren voor verdere analyse. Melden kan het beste telefonisch, 24 uur per dag, via telefoonnummer 030-2748888.

In Canada en de VS is de populariteit van de e-sigaret de laatste jaren snel gegroeid, maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten ervan. Met name de Juul, een e-sigaret op basis van nicotinezouten, is populair onder jongeren. Deze e-sigaret is vanwege de hoge nicotineconcentraties in Nederland verboden, maar blijkt toch in verschillende winkels verkrijgbaar (Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4284).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties