Het Potemkin-dorp van het ministerie van IenW

Loket Gentherapie

Opinie
John J.P. Kastelein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4273
Abstract

Tsarina Catharina de Grote van Rusland (1729-1796) was een van de kleurrijkste en machtigste monarchen uit de geschiedenis. Zo leidde zij een coup tegen haar echtgenoot tsaar Peter III (1728-1762), die daarop ten koste van haar afstand moest doen van de troon. Catharina had vele minnaars, waaronder minister Grigory Potemkin (1739-1791), die verantwoordelijk was voor de wederopbouw van Oekraïne. Om indruk te maken op haar bondgenoten besloot Catharina met diverse ambassadeurs de regio te bezoeken door per schip de rivier de Dnjepr af te zakken. Om de ambassadeurs te imponeren bouwde Potemkin langs de oevers een façade van welvarende dorpen. Zodra het schip gepasseerd was, werden de ‘huizen’ gedemonteerd en ’s nachts verder stroomafwaarts weer opgebouwd. Hoewel de historische juistheid ter discussie staat, staat het begrip ‘Potemkin-dorp bekend’ als een constructie die de indruk moet wekken dat een situatie er veel rooskleuriger uitziet is dan zij in werkelijk is.

Samenvatting

Nederland kent binnen de Europese Unie de zwaarste en langdurigste procedures voor de afgifte van milieuvergunningen voor klinisch gentherapie-onderzoek. Eerdere inspanningen van het ministerie van IenW om procedures te versnellen, zoals de oprichting van het Loket Gentherapie, hebben nauwelijks effect gehad. Het probleem is eenvoudig oplosbaar, wanneer ons land kiest voor een realistischere benadering van de vermeende milieurisico’s bij gentherapie. Dat vergt een aanpassing van de lagere nationale milieuregelgeving. Sinds kort is minister Cora van Nieuwenhuizen verantwoordelijk voor deze regelgeving. In juli kondigde zij aan zich tijdens de zomer te verdiepen in deze materie. De sector hoopt dat zij daadkrachtig de aanpassing van de lagere nationale milieuregelgeving ter hand neemt.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam: em.prof.dr. J.J.P. Kastelein, internist.

Contact J.J.P. Kastelein (j.j.kastelein@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. 

Verantwoording

De auteur is medeoprichter van het gentherapiebedrijf Amsterdam Molecular Therapeutics.

Auteur Belangenverstrengeling
John J.P. Kastelein ICMJE-formulier
Milieuregels belemmeren kankeronderzoek en -therapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties