Literatuur Q-koorsvaccin beperkt

Literatuur Q-koorsvaccin beperkt
Lucas Mevius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:C813

De effectiviteit van het Q-koortsvaccin is erg hoog in hoogrisicogroepen, zo blijkt uit een review van Giedre Gefenaite (UMCG) en collega’s in Vaccine (2011;29:395-9). Op basis van de literatuur is echter niets te zeggen over de effectiviteit van het vaccin in de algemene bevolking of in specifieke groepen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Naar aanleiding van de opmerkingen over het gebrek aan literatuur over vaccinatie van mensen tegen Q koorts heb ik de volgende aanvulling. Inderdaad is het vaccin alleen onderzocht bij groepen werknemers en vrijwilligers. Juist daarom is het jammer dat de Gezondheidsraad de werknemers in Nederland alleen in de kantekeningen heeft genoemd. Dit is mede veroorzaakt door de beperkte vraagstelling van de Minister in deze. Toch lopen werknemers logischer wijze de hoogste kans ziek te worden door dit agens waarvan de infectieuze dosis zeer laag is: enkele coxiella's zijn genoeg. Bij onderzoek van dierenartsen en geitenhouders blijkt meer dan 80% besmet te zijn. Ook studenten diergeneeskunde raken in de loop van hun studie steeds meer besmet. In Australie wordt Q koorts (waarschijnlijk mede door een andere bevolkingsdichtheid rondom de schapenteelt) vooral gezien als beroepsziekte. En voor werknemers blijkt het vaccin daar goed te werken. De Europese regelgeving op arbo gebied en deze is in ons land 1 op 1 overgenomen, stelt dat iedere werknemer die blootstaat aan een agens waartegen een vaccin bestaat, recht heeft op een gratis aanbod van vaccinatie. Daarnaast is iedere werkgever verplicht een goede risicoinventarisatie te doen en alle effectieve maatregelen te nemen ter bescherming van de werknemers EN de omgeving. Ik vraag mij af waarom er nog geen onderzoek bij werknemers in de vleesverwerking gedaan is. Tenslotte stelt de Gezondheidsraad dat bij bloed/bloed contact nog nader advies zal volgen. Hoewel dit zeldzaam is is het zeer wel mogelijk dat operatiepersoneel, personeel dat assisteert bij bevallingen en zij die obducties doen besmet raken tijdens hun werk. Alleen van deze laatste is een casus in de literatuur bekend. Gezien de unieke omvang van de Nederlandse uitbraak ligt hier een kans op onderzoek van deze risico's. Helaas zijn arbeidsomstandigheden geen terrein van specifieke aandacht op dit moment voor de Overheid, zoals bij deze al jaren durende uitbraak is gebleken.

 

Harry Stinis, bedrijfsarts-onderzoeker, NCvB-Coronelinstituut