Lipoproteïne(a) als cardiovasculaire risicofactor

Klinische praktijk
Jeanine E. Roeters van Lennep
Monique T. Mulder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3582
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Lipoproteïne a (Lp(a)) is een sterk erfelijk bepaald lipoproteïne, dat in grootte en dichtheid gelijkenis vertoont met een ldl-partikel waaraan apolipoproteïne(a) is verbonden. Er zijn verschillende isovormen van Lp(a).

  • Er zijn sterke aanwijzingen dat Lp(a) een onafhankelijk risicofactor is voor atherosclerose en hart- en vaatziekten.

  • Lp(a) is betrokken bij de pathogenese van atherosclerose en heeft protrombotische eigenschappen.

  • Bepaling van Lp(a) was voorheen gecompliceerd door gebrek aan standaardisatie en verschillen in isovorm-grootte. Tegenwoordig is een betrouwbare bepaling mogelijk met een isovorm-onafhankelijk assay.

  • Momenteel is Lp(a)-verlaging alleen mogelijk met nicotinezuur en Lp(a)-aferese. Nieuwe geneesmiddelen die de concentratie Lp(a) verlagen, zijn in ontwikkeling.

  • Er is nog niet in onderzoek aangetoond dat verlaging van Lp(a) leidt tot reductie van het risico op hart- en vaatziekten.

  • De klinische waarde van Lp(a) als cardiovasculaire risicofactor is vooralsnog beperkt. In geselecteerde groepen patiënten zou Lp(a)-bepaling meerwaarde kunnen hebben.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, sector Vasculaire Geneeskunde en Farmacologie, Rotterdam.

Dr. J.E. Roeters van Lennep, internist; dr. M.T. Mulder, medisch bioloog.

Contact dr. J.E. Roeters van Lennep (j.roetersvanlennep@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties