Lipoblastoom en lipoblastomatose: vooral bij kinderen

Klinische praktijk
Martine T.P. Besouw
Piet F.L. Verlinde
Anne M. Uyttebroeck
Marleen M. Renard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3467
Abstract

Samenvatting

  • Lipoblastoom en lipoblastomatose zijn zeldzame, benigne vettumoren die met name gezien worden bij kinderen tot 3 jaar. Ze kunnen vóórkomen op verschillende locaties.

  • De term ‘lipoblastoom’ wijst op een afgekapseld neoplasma, ‘lipoblastose’ op infiltratieve groei.

  • De meeste klinische symptomen treden op door een massa-effect, veroorzaakt door de tumor.

  • Differentiaaldiagnostisch moet gedacht worden aan lipoom, myxoïd liposarcoom en hibernoom. Dit onderscheid kan het best gemaakt worden op basis van cytogenetische kenmerken, aangezien lipoblastomen en lipoblastomatose gekenmerkt worden door specifieke genetische afwijkingen, namelijk een breekpunt in het gebied 8q11-13 of een polysomie van chromosoom 8. Hierbij wordt een oncogen, het pleomorf-adenoom-gen 1 (PLAG1) op locatie 8q12, geactiveerd.

  • De behandeling bestaat uit chirurgische resectie; radio- of chemotherapie is niet geïndiceerd.

  • De klinische uitkomst hangt af van de radicaliteit van de resectie en de peroperatief aangebrachte schade aan omringende weefsels.

Auteursinformatie

Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, afd. Kindergeneeskunde, Kinderhematologie en Kinderoncologie, Leuven, België.

Drs. M.T.P. Besouw, aios kindergeneeskunde; dr. A.M. Uyttebroeck en drs. Marleen M. Renard, kinderhemato-oncologen.

Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, afd. Kindergeneeskunde, Dendermonde, België.

Drs. P.F.L. Verlinde, kinderarts.

Contact drs. M.T.P. Besouw (martine.besouw@uzleuven.be)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 juli 2011

Ook interessant

Reacties