Nieuwe inzichten bij de classificatie van wekedelentumoren
Open

Stand van zaken
28-10-2002
J.F. Graadt van Roggen en P.C.W. Hogendoorn

- Tumoren van weke delen zijn zeldzaam; ze behoren tot de lastigste ziektekundige onderwerpen in de geneeskunde.

- De diagnose van een wekedelengezwel gaat, vanuit een klinische optiek, gepaard met een aantal vragen over behandeling en prognostiek (wat is de classificerende diagnose?, gaat het om een reactieve dan wel een neoplastische proliferatie?; in geval van neoplasie: is deze benigne of maligne?, wat is de graad van de maligniteit?, wat is het te verwachten klinisch beloop?).

- Door nieuwe inzichten over tumordiversiteit op morfologisch niveau, ontwikkelingen in de immunohistochemie en door toenemende (cyto)genetische kennis over tumorspecifieke afwijkingen heeft men reeds bestaande histologische groepen tumoren beter in kaart gebracht op klinisch-pathologisch niveau, zijn nieuwe tumorentiteiten geïdentificeerd, zijn oude benamingen verlaten en is er een algemene verbetering in ons begrip van tumorhistogenese.