Lichen sclerosus en het syndroom van Turner

Klinische praktijk
Mèlanie N. van IJsselmuiden
Annelies M.E. Bos
Annemieke Hoek
André P. van Beek
Michiel N. Kerstens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A773
Abstract

Samenvatting

Bij drie vrouwen met het syndroom van Turner werd al op jonge leeftijd (19, 22 en 37 jaar) de diagnose lichen sclerosus gesteld. Bij de oudste patiënt was dit vermoedelijk al 20 jaar aanwezig. De relatief jonge leeftijd van deze drie patiënten is opmerkelijk. Bovendien suggereert deze waarneming een verhoogde frequentie van lichen sclerosus bij vrouwen met het syndroom van Turner. Immunologische en hormonale factoren zijn mogelijk verantwoordelijk voor deze associatie. Aangezien lichen sclerosus kan ontaarden in een vulvair carcinoom, is vroege herkenning van deze aandoening belangrijk. Het is raadzaam om bij de aanbevolen periodieke controle van volwassen vrouwen met het syndroom van Turner ook regelmatig een gynaecologisch onderzoek te verrichten.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Endocrinologie: M.N. van IJsselmuiden, student Geneeskunde; dr. A.P. van Beek en dr. M.N. Kerstens, internist-endocrinologen.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: dr. A.M.E. Bos en dr. A. Hoek, gynaecologen.

Contact dr. M.N. Kerstens (m.n.kerstens@int.umcg.nl)

Verantwoording

Dr. J.E. van der Wal, patholoog, stelde het beeldmateriaal voor de figuur ter beschikking.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 september 2009

Ook interessant

Reacties