Levercirrose door hepatitis E bij een niertransplantatiepatiënte

Klinische praktijk
Yolanda Verhoeven
Dirk-Jan Bac
Geert W.Feith
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1790
Abstract

Samenvatting

Tot voor kort werd hepatitis E beschouwd als een infectieziekte die restloos geneest. Wij beschrijven een 47-jarige vrouw die 14 jaar eerder een succesvolle niertransplantatie had ondergaan, en die zich nu presenteerde met een gedecompenseerde levercirrose met ascites en perifere oedemen. In het verleden had uitgebreide analyse van persisterende leverenzymstoornissen geen diagnose opgeleverd. Laboratoriumonderzoek liet nu gering afwijkende leveruitslagen zien. De CT-scan toonde ascites met tekenen van een gedecompenseerde levercirrose. Een leverbiopsie liet het beeld zien van een actieve micronodulaire cirrose. Serologisch onderzoek naar de gebruikelijke infectieuze oorzaken van hepatitis gaf geen uitsluitsel, maar PCR op hepatitis E-virus-RNA en ELISA op virusspecifiek IgG en IgM waren 2 maal positief, hetgeen wees op een actieve hepatitis E-infectie, de vermoedelijke oorzaak van de cirrose. Patiënte overleed enkele weken later aan de gevolgen van lever- en nierfalen. Voorheen werd hepatitis E beschouwd als een reizigersgerelateerde ziekte uit endemische gebieden, doch deze infectie wordt in toenemende mate ook waargenomen in Westerse landen waarbij besmetting tot stand kan komen door intensief contact met dieren en de consumptie van besmet vlees.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse vallei, Ede.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. Y. Verhoeven, aios klinische geriatrie; dr. D.J.Bac, maag-darm-leverarts; dr. G.W. Feith, internist-nefroloog.

Contact Y.Verhoeven (y_verhoeven@hotmail.com)

Verantwoording

Dr. E. Ruijter, patholoog, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede, droeg bij aan dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 maart 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties