Hepatitis E-infectie in de westerse wereld

Klinische praktijk
Paul A. Rootjes
Martin J. Wagtmans
Joanne Verheij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5461
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het hepatitis E-virus (HEV) vormt een belangrijke oorzaak voor infectieuze hepatitis in ontwikkelingslanden, naast het hepatitis A- of B-virus. In Nederland komt een acute HEV-infectie steeds vaker voor, maar deze wordt vaak niet goed herkend. Wij presenteren een Nederlandse patiënt bij wie een HEV-infectie werd geconstateerd na terugkeer uit Spanje.

Casus

Een 69-jarige man had last van algehele malaise, misselijkheid, buikpijn en vermoeidheid. De MDL-arts constateerde op grond van laboratoriumonderzoek en echografie van het abdomen dat hij een hepatitis had. Aanvullend onderzoek bestond onder meer uit serologisch onderzoek, PCR en histopathologisch onderzoek van een leverbiopt. Uiteindelijk werd de diagnose ‘acute HEV-infectie’ gesteld; de patiënt herstelde zonder verdere behandeling.

Conclusie

HEV is endemisch in de westerse wereld en is niet louter meer een importziekte. Diagnostiek naar HEV zou tot het standaardonderzoek moeten behoren bij iedere patiënt die verdacht wordt van een infectieuze hepatitis. Hierbij is serologisch onderzoek met een PCR op HEV-RNA essentieel.

Auteursinformatie

Rode Kruis Ziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Beverwijk.

Drs. P.A. Rootjes, anios Interne Geneeskunde; dr. M.J. Wagtmans, maag-, darm- en leverarts.

Academisch Medisch Centrum, afd. Pathologie, Amsterdam.

Dr. J. Verheij, patholoog.

Contact drs. P.A. Rootjes (p.rootjes@gmail.com)

Verantwoording

Prof.dr. Hans L. Zaaijer (arts-microbioloog, AMC afd. Klinische Virologie en Sanquin afd. Bloedoverdraagbare Infecties te Amsterdam) gaf een kritische beoordeling en adviezen bij het tot stand komen van dit manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 november

Auteur Belangenverstrengeling
Paul A. Rootjes ICMJE-formulier
Martin J. Wagtmans ICMJE-formulier
Joanne Verheij ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties