Lever en lichamelijke inspanning

Klinische praktijk
R.A. de Vries
K-H. Brandt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1530-3

Inleiding

De lever speelt een centrale rol in het handhaven van homeostasis in het menselijk lichaam. De vele en diverse functies tijdens rust en bij lichamelijke inspanning verklaren de grote verscheidenheid aan publikaties over het onderwerp: de lever en lichamelijke inspanning. Hoewel hart- en longfunctie bij sportprestaties eveneens een essentiële rol spelen, ligt in het navolgende de nadruk op de ‘as’ lever-spier.

Onderzoekingen naar het verband tussen lichamelijke inspanning en de lever zijn zowel verricht bij gezonde personen als bij patiënten met leveraandoeningen. Recente onderzoeken bij patiënten met diabetes mellitus hebben de kennis van de verandering van metabole processen die tijdens sportprestaties in lever- en spierstelsel optreden, aanzienlijk verdiept. Betreffende de leverfuncties valt in dit artikel de nadruk op hemodynamische processen (in de zin van leverdoorstroming) en metabole processen.

Hoewel de nauwe samenhang tussen doorstroming en stofwisselingsfunctie van de lever van groot belang is, zullen door de grote reservecapaciteit van…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Rijnstate, afd. Inwendige Geneeskunde, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem.

Dr.R.A.de Vries en dr.K-H.Brandt, internisten.

Contact dr. R.A. de Vries

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties