Letsels door ongevallen en geweld in Nederland

Resultaten van een Spoedeisende Hulp-registratie
Stand van zaken
16-05-2017
Ed F. van Beeck, Martien J.M. Panneman, Suzanne Polinder en Birgitte Blatter
Aanvaard op 05-04-2017.
Gepubliceerd op 16-05-2017.
In print verschenen in week 20 2017.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1534