Leerboek sportgeneeskunde.

Media
E.R.H.A. Hendriks
F.J.G. Backx
W.L. Mosterd
E. Hendriks
E. Hendriks
E. Hendriks
E. Hendriks
A.J.P.M. Overbeke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1686

Leerboek sportgeneeskunde. Onder redactie van E.R.H.A. Hendriks, F.J.G.Backx en W.L.Mosterd. 852 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1992. ISBN 90-313-1287-8. Prijs: ingen. ƒ 195,-.

Sportmedische diagnose en therapie

E.Hendriks, Sportmedische diagnose en therapie. Deel 1: Onderste extremiteiten. 169 bl., fig., tabellen. De Tijdstroom, Lochem 1992. ISBN 90-352-1421-8. Prijs: ingen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties