Het sport-medisch formularium

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:911

Het sport-medisch formularium. Een praktische leidraad. 2e druk. Onder redactie van W.L.Mosterd, J.M.A.Sitsen, G.P.H. Hermans, F.J.G.Backx en R.E.H.van Clingel. 334 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2000. ISBN 90-313-2990-8. Prijs: ingen. ƒ 27,50 (verkrijgbaar in de boekhandel of bij de uitgever, tel. 030-6385700).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties