Leefstijl en de indicatie voor een steunhart

Een hart bestaande uit groent en fruit met een stethoscoop erop
Edwin O.F. van Gorselen
Gerardus P.J. van Hout
Mariëtte J.H.M. Streefland-Jansen
Astrid Schultz
Faiz Z. Ramjankhan
Linda W. van Laake
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7763
Abstract

Beste collega’s,

Sommige patiënten met hartfalen kunnen worden behandeld met een steunhart. Patiënten kunnen bepaalde relatieve contra-indicaties voor deze behandeling zelf beïnvloeden door hun leefstijl te veranderen. Dat vraagt om goede uitleg en begeleiding door zorgverleners.

Samenvatting

Achtergrond

Gevorderd hartfalen wordt gedefinieerd als ernstige cardiale disfunctie die leidt tot ziekenhuisopnames en belangrijke functionele beperkingen. Geselecteerde patiënten met gevorderd hartfalen kunnen behandeld worden met een steunhart of ‘left ventriculair assist device’ (LVAD). Behandeling met de huidige generatie LVAD’s geeft een 5-jaarsoverleving van bijna 60%.

Casus

We begeleidden een 54-jarige patiënt met gevorderd hartfalen als gevolg van coronairlijden. De patiënt was naar ons derdelijnscentrum verwezen met de vraag of hij in aanmerking kon komen voor LVAD-therapie. Vanwege significante multimorbiditeit en een ongezonde leefstijl (BMI 33 kg/m2, eGFR 29 ml/min per 1,73 m2, roken, perifeer vaatlijden, zeer slecht gereguleerde diabetes mellitus) achtten wij de patiënt geen geschikte kandidaat. Door rigoureuze verandering van zijn leefstijl veranderde een aantal relatieve contra-indicaties zodanig dat de patiënt een LVAD-implantatie kon ondergaan. De operatie verliep ongecompliceerd. De patiënt herstelde goed en behaalde een goede functionele status.

Conclusie

Of een patiënt in aanmerking komt voor LVAD-therapie wordt op individuele basis vastgesteld aan de hand van een screeningstraject. Geschiktheid voor deze behandeling kan positief beïnvloed worden door leefstijlverandering. Intensieve begeleiding door betrokken zorgverleners is hierbij van belang.

Auteursinformatie

Slingeland Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Doetinchem: drs. E.O.F. van Gorselen en drs. A. Schultz, cardiologen; M.J.H.M. Streefland-Jansen, verpleegkundig specialist. St. Antonius Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Nieuwegein: dr. G.P.J. van Hout, cardioloog (tevens: UMC Utrecht, afd. Cardiologie, Utrecht). UMC Utrecht, Utrecht. Afd. Cardiothoracale Chirurgie: drs. F.Z. Ramjankhan, cardiothoracaal chirurg. Afd. Cardiologie: dr. L.W. van Laake, cardioloog.

Contact E.O.F. van Gorselen (e.vangorselen@slingeland.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Edwin O.F. van Gorselen ICMJE-formulier
Gerardus P.J. van Hout ICMJE-formulier
Mariëtte J.H.M. Streefland-Jansen ICMJE-formulier
Astrid Schultz ICMJE-formulier
Faiz Z. Ramjankhan ICMJE-formulier
Linda W. van Laake ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties