Late intra-arteriële behandeling van herseninfarcten

Klinische les
09-05-2019
Laura C.C. van Meenen, Miou S. Koopman, Yvo B.W.E.M. Roos, Bart J. Emmer, Charles B.L.M. Majoie en Jonathan Coutinho

Dames en Heren,

Sinds de publicatie van de resultaten van de MR CLEAN-studie in de New England Journal of Medicine in 2015, wordt bij patiënten met een herseninfarct en een proximale intracraniële arteriële occlusie van de voorste circulatie tot 6 h na het ontstaan van de symptomen intra-arteriële trombectomie (IAT) verricht.1 De recentere DAWN- en DEFUSE 3-studie hebben aangetoond dat IAT ook effectief is bij een geselecteerde groep patiënten bij wie uitvalsverschijnselen langer dan 6 h bestaan.2,3

Reacties (0)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Geen reacties gevonden.