Late complicaties na niertransplantatie

Klinische praktijk
F.J. Bemelman
R.J.M. ten Berge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1317-21
Abstract

Samenvatting

- Het aantal niertransplantatiepatiënten neemt gestaag toe. Artsen uit uiteenlopende disciplines zullen meer en meer te maken krijgen met deze kwetsbare groep patiënten. Zij zijn kwetsbaar vanwege de verhoogde mortaliteit en morbiditeit.

- De helft van de niertransplantaten gaat verloren door progressief functieverlies. De belangrijkste oorzaak hiervan is chronische allograftnefropathie, een syndroom dat lijkt op een versnelde atherosclerose van de vaten van het niertransplantaat.

- Andere oorzaken van niertransplantaatfunctieverlies zijn calcineurineremmertoxiciteit, terugkeer van basisziekten als glomerulonefritis en diabetes mellitus, stenose van de A. renalis van het transplantaat, obstructie van de ureter.

- De andere helft van de niertransplantaten faalt vanwege het overlijden van de ontvanger. De belangrijkste oorzaak hiervoor is cardiovasculair lijden, onder andere als gevolg van het eerdere chronische nierfalen, hypertensie, dyslipidemie en het gebruik van immuunsuppressiva. Ook komen maligniteiten, infecties en botproblemen frequenter voor ten opzichte van de algemene populatie.

- Oplettendheid is geboden na een niertransplantatie, van zowel de patiënt zelf als van alle behandelende specialisten. Zorgvuldige periodieke controle blijft levenslang noodzakelijk in verband met de genoemde complicaties.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1317-21

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Nierziekten, F4-215, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.dr.F.J.Bemelman en mw.prof.dr.R.J.M.ten Berge, internisten.

Contact mw.dr.F.J.Bemelman (f.j.bemelman@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties