Laparoscopische ingrepen tijdens de zwangerschap

Klinische praktijk
Sharon P. Rodrigues
Marcel H.A. van Hooff
G.P. (Peter) van Aggelen
L.H.M. (Marloes) de Vleeschouwer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B6
Abstract

Samenvatting

Als tijdens de zwangerschap abdominale chirurgie noodzakelijk is, kiest men tegenwoordig steeds vaker voor een laparoscopische benadering. Aan de hand van een literatuurstudie bespreken wij de mogelijkheden van laparoscopie tijdens de zwangerschap en geven wij aanbevelingen voor laparoscopische ingrepen in de zwangerschap.

De meest voorkomende indicaties voor laparoscopie tijdens de zwangerschap zijn cholecystectomie, adnexoperaties en appendectomie.

De potentiële risico’s van laparoscopie bij zwangeren zijn: trauma van de uterus, foetale acidose door kooldioxideabsorptie, verlaagd maternaal hartminuutvolume en verminderde utero-placentaire perfusie als gevolg van verhoogde intraperitoneale druk. Laparoscopie in de zwangerschap vraagt extra aandacht voor de positionering van de patiënt, specifieke maatregelen door de anesthesioloog, voorzichtige instrumentatie en aanpassing van de intra-abdominale druk.

Op basis van de beschikbare gegevens kan men concluderen dat laparoscopische ingrepen veilig zijn tijdens de zwangerschap, mits genoemde maatregelen getroffen zijn en een ervaren laparoscopisch operateur de ingreep uitvoert.

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam.

Afd. Gynaecologie: drs. S.P. Rodrigues, arts in opleiding tot gynaecoloog; dr. M.H.A. van Hooff en drs. L.H.M. de Vleeschouwer, gynaecologen.

Afd. Anesthesiologie: drs. G.P. van Aggelen, anesthesioloog.

Contact drs. L.H.M. de Vleeschouwer (lhmdv@xs4all.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 november 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties