Laparoscopische behandeling van choledochusstenen

Nieuws
R. van Doorn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2327

Sinds de introductie van de laparoscopische galblaas-chirurgie wordt bij vermoeden van stenen in de ductus choledochus een endoscopische retrograde cholangiopancreatografie (ERCP) of een open choledochusexploratie uitgevoerd. Door verbetering van het instrumentarium en vergroting van de chirurgische vaardigheden worden de stenen vaker laparoscopisch verwijderd. Rhodes et al. beschrijven de resultaten van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties