Lanreotide heeft geen effect op achteruitgang nierfunctie bij ADPKD

Onderzoek
Joep van der Leeuw
Maarten Rookmaaker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3747

Waarom dit onderzoek?

Autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD) is de meest voorkomende erfelijke oorzaak van nierfalen. Ondanks de recente introductie van tolvaptan heeft de meerderheid van de patiënten uiteindelijk nierfunctievervangende therapie nodig. Bij ADPKD gaat een toename van intracellulair cyclisch adenosinemonofosfaat (cAMP) gepaard met de groei van niercysten, waarschijnlijk via…

Auteursinformatie

Contact M. Rookmaaker (M.Rookmaaker@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Joep van der Leeuw ICMJE-formulier
Maarten Rookmaaker ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties