Erfelijke cystenieren: nieuwe inzichten en mogelijke geneesmiddelen

Klinische praktijk
Esther Meijer
Paul E. de Jong
Eric J van der Jagt
Dorien J. Peters
Martijn H. Breuning
Ron T. Gansevoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B101
Abstract

Samenvatting

  • Autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD) is de meest voorkomende erfelijke nierziekte. Deze aandoening leidt tot cystevorming in de nieren, waardoor progressieve nierschade, hypertensie en uiteindelijk nierfalen optreden.

  • ADPKD is een belangrijke reden voor nierfunctievervangende therapie.

  • Huidige behandelingen remmen de cystegroei niet en zijn ook weinig efficiënt in het remmen van de progressie van de ziekte.

  • De toename in kennis van de onderliggende pathofysiologische mechanismen van cystevorming heeft geleid tot nieuwe therapeutische aangrijpingspunten. Voor remmers van ‘mammalian target of rapamycin’ (mTOR) en vasopressine 2-receptorantagonisten zijn grootschalige klinische studies gestart om het effect op de cystegroei bij ADPKD vast te stellen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Nefrologie: drs. E. Meijer, arts-onderzoeker; prof.dr. P.E. de Jong en dr. R.T. Gansevoort, nefrologen.

Afd. Radiologie: prof.dr. E.J. van der Jagt, radioloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Humane Genetica, Leiden.

Dr. D.J. Peters en prof.dr. M.H. Breuning, genetici.

Contact dr. R.T. Gansevoort (r.t.gansevoort@int.umcg.nl)

Verantwoording

De gegevens over dialyse en transplantatie bij patiënten met ADPKD in Nederland werden beschikbaar gesteld door de stichting Registratie Nierfunctievervanging Nederland (RENINE).

Belangenconflict en financiële ondersteuning: E. Meijer, P.E. de Jong en R.T. Gansevoort coördineren in het Universitair Medisch Centrum Groningen een deel van een multicentrische, gerandomiseerde, placebogecontroleerde trial in opdracht van de Otsuka Pharmaceutical Group. Deze trial onderzoekt het effect van een vasopressinereceptorantagonist op de cystegroei bij autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD).
Aanvaard op 3 december 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties