Langwerkende opiumreceptorantagonist beperkt opnieuw gebruiken

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C2963

Wanneer oud-verslaafden maandelijks een injectie met een langzaam vrijkomende vorm van naltrexon kregen, duurde het gemiddeld 2 keer zo lang voordat ze weer heroïne of andere opiaten gingen gebruiken dan bij de gebruikelijke behandeling. Na 24 weken was 57% van de naltrexongebruikers nog ‘clean’, tegen maar 36% van de controlegroep…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties