Langetermijnresultaten van de 'Dutch iliac stent trial'

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1094

In de ‘Dutch iliac stent trial’ werden 279 patiënten met een symptomatische stenose van een A. iliaca na randomisatie behandeld door het primair plaatsen van een stent of door percutane transluminale angioplastiek (PTA), waarna vervolgens alleen een stent werd geplaatst wanneer nog aanwijzingen werden gevonden voor stenosering van het vat…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties