Langetermijneffect borstkankerscreening: rond 30% lagere sterfte

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3695

Sinds de landelijke introductie van het bevolkingsonderzoek borstkanker is de sterfte aan borstkanker afhankelijk van de leeftijdsgroep met 30-34% gedaald. Deze afname lijkt grotendeels onafhankelijk van de beschikbaarheid van nieuwere behandelmethoden (Int J Cancer. 2017;141:671-7).

In de periode 1987-2001 voerde Nederland landelijk een screeningsprogramma voor borstkanker in, waarbij…

Ook interessant

Reacties