Langerhanscelhistiocytose van de dens axis

Klinische praktijk
Daan Bäckes
Mariska W.C. van den Broek
Jan-Paul Esser
Amanda C. Dijk
Roberto E. Tobon Morales
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2794
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Langerhanscelhistiocytose, voorheen ook wel ‘histiocytose X’ genoemd, wordt gekenmerkt door klonale proliferatie van pathologische cellen met de karakteristieken van langerhanscellen. Meestal manifesteert deze ziekte zich met huidafwijkingen of afwijkingen van de schedel, maar er is een grote variatie aan lokalisaties beschreven.

Casus

Een 25-jarige man kwam via de huisarts bij de polikliniek Neurologie in verband met sinds 10 weken spontaan ontstane en toenemende nekpijn. De pijn was de laatste 3 weken zodanig ernstig dat hij zijn hoofd met beide handen moest ondersteunen. Chiropraxie had de klachten verergerd. Bij lichamelijk onderzoek waren links in de hals 2 pathologisch vergrote lymfeklieren palpabel. CT, MRI en PET-scan toonden tevens een lytisch ruimte-innemend proces ter plaatse van de dens axis (Cii). Bij histopathologisch onderzoek werden kenmerkende afwijkingen van langerhanscelhistiocytose in de lymfeklier gevonden (positieve aankleuring voor de antigenen S100 en CD1a). Patiënt werd met chemotherapie behandeld en Ci-Cii-Ciii-osteosynthese, en kon na 9 maanden zijn werk hervatten.

Conclusie

Langerhanscelhistiocytose is een zeer zeldzame aandoening, waardoor de diagnose vaak wordt gemist of pas laat wordt gesteld. De gouden standaard voor de diagnostiek is histopathologisch onderzoek van de afwijking. De prognose hangt samen met de uitgebreidheid. Een lokalisatie in de dens axis is niet eerder beschreven.

Auteursinformatie

Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk.

Afd. Chirurgie: drs. D. Bäckes, semi-arts Universiteit Utrecht; dr. R.E. Tobon Morales, chirurg.

Afd. Neurologie: drs. M.W.C. van den Broek, neuroloog.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. A.C. Dijk, internist.

Meander Medisch Centrum, afd. Nucleaire Geneeskunde, Amersfoort.

Drs. J.-P. Esser, nucleair-geneeskundige.

Contact drs. D. Bäckes (d.backes@students.uu.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 juli 2011

Een neonaat met huiduitslag direct post partum
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties