Lange-termijnoverleving na succesvolle resuscitatie buiten het ziekenhuis

Onderzoek
G.P. Kimman
E.M.A. Ivens
J.A.M. Hartman
H.N. Hart
M.L. Simoons
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1635-9
Abstract

Samenvatting

Tussen 1983 en 1989 werden in Rotterdam 962 patiënten buiten het ziekenhuis geresusciteerd, waarvan er 240 (25) levend werden ontslagen. Naar deze patiënten werd een retrospectief onderzoek verricht om inzicht te krijgen in de lange-termijnoverleving. Gegevens werden verzameld via de ambulancedienst van de GGD, de Burgerlijke Stand, de ziekenhuizen waar de patiënten opgenomen waren geweest en de huisartsen.

De lange-termijnoverleving van deze 240 patiënten bedroeg na 1, 3 en 5 jaar respectievelijk 80, 67 en 61. In het eerste jaar kreeg 9 van de patiënten een (nieuw) hartinfarct en onderging 13 een bypass-operatie of percutane transluminale coronaria-angioplastiek. In de eerste 3 jaar na resuscitatie werd 60 van de patiënten opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. Dertig patiënten (14) hadden korte of langere tijd neurologische stoornissen. Patiënten met een primaire ritmestbornis hadden een significant slechtere overleving dan patiënten met een ritmestoornis ten gevolge van een hartinfarct. De lange-termijnoverleving van patiënten bij wie de resuscitatie gestart was door artsen en GGD-verpleegkundigen was beter dan van patiënten bij wie de resuscitatie was gestart door leken. Met behulp van een multivariate analyse volgens Cox bleek dat dit verschil in lange-termijnoverleving kon worden verklaard door de diagnose (hartinfarct of primaire ritmestoornis), in de groep patiënten bij wie de resuscitatie was gestart door leken was het percentage patiënten met een primaire ritmestoornis namelijk significant hoger.

Gezien de bevredigende resultaten zouden resuscitatiecursussen voor leken moeten worden gestimuleerd, waarbij men zich vooral zou moeten richten op huisgenoten van patiënten bekend wegens hartziekte, politiebeambten en kinderen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Thoraxcentrum, afd. Cardiologie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

G.P.Kimman en E.M.A.Ivens, medisch studenten; prof.dr.M.L. Simoons, cardioloog.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst, afd. Ambulancedienst, Rotterdam.

J.A.M.Hartman; dr.H.N.Hart.

Contact prof. dr. M.L.Simoons

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties