Langdurige toediening van schildklierderivaten bij patiënten met hypercholesterolemie. II. Ervaringen met dextrothyroxine
Open

Onderzoek
20-05-1965
Reisel, J.H.