Is langdurige observatie bij anafylactische reacties bij kinderen zinvol?

Onderzoek
W.M.C. Mulder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:149

Naar schatting 5-23 van de anafylactische reacties verloopt bifasisch: na een goede respons op therapie keren de symptomen in alle hevigheid terug. Het symptoomvrije interval kan 1 tot 72 uur bedragen. Om deze reden wordt soms een observatieperiode van 24 uur geadviseerd. In een retrospectief onderzoek onderzochten Lee en Greenes…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties