Langdurig therapietrouw door sms op maat

Langdurig therapietrouw door sms op maat
Puck America
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2117

Patiënten die via hun pillendoos een sms krijgen wanneer ze hun medicatie vergeten, zijn langdurig therapietrouw. Dat concluderen Marcia Vervloet (NIVEL) en collega’s (Diabet Med. 2014; epub 19 maart).

In eerdere onderzoeken met sms’jes kregen patiënten altijd sms-herinneringen, ook als zij hun medicijnen wel hadden ingenomen. Vervloet et al. waren benieuwd naar de resultaten na sms’jes op maat.

De auteurs randomiseerden 161 redelijk therapietrouwe diabeten uit de databanken van 40 Mediq-apotheken. De eerste groep kreeg een elektronische medicijndoos mee naar huis. Deze doos registreert datum en tijd van openen, en zorgt voor een sms wanneer de patiënt zijn medicatie is vergeten. Een tweede groep kreeg dezelfde pillendoos maar kreeg geen sms’jes, en een controlegroep kreeg niets.

De interventie duurde 6 maanden. Als primaire uitkomstmaat kozen de onderzoekers het aantal apotheekbezoeken van de patiënten die door hun medicatievoorraad heen waren.

Bij aanvang waren alle groepen ongeveer even therapietrouw (rond de 62%). Na 1 jaar had de sms-groep de apotheek vaker bezocht (79,5%) dan de controlegroep (64,5%). De niet-sms-groep verschilde met 73,1% therapietrouw niet statistisch significant van de controlegroep en de sms-groep. Na 2 jaar bleef de therapietrouw in de sms-groep stabiel (80,4%) en hoger dan in de controlegroep (68,4%). De sms-groep was nu ook trouwer dan de niet-sms-groep (65,5%).

Deze resultaten suggereren dat patiënten het gewenste medicatiegedrag voor langere tijd kunnen aanleren. Om het effect van de sms-op-maat-service specifieker te bewijzen is een vergelijking met een groep nodig die ongeacht medicijninname sms’jes krijgt. Eerdere studies met geautomatiseerde herinneringen lieten echter geen langetermijneffect zien.

Gerelateerde artikelen

Reacties