Lagere levensverwachting voor mensen met OCS

Iemand die een grote stap op een zebrapad neemt
Rosie Sikkel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:C5654

Mensen met een obsessief-compulsieve stoornis (OCS) hebben een hoger overlijdensrisico dan de gematchte populatie zonder OCS. Zij sterven vaker door suïcide en ongelukken, maar zij sterven ook vaker een natuurlijke dood. Dat concluderen Zweedse onderzoekers uit een groot cohortonderzoek.

Uit eerder onderzoek naar mortaliteit onder mensen met OCS kwamen wisselende resultaten naar voren. Zo constateerden Amerikaanse onderzoekers dat mensen met OCS een lager overlijdensrisico hadden dan mensen zonder de aandoening. Maar bevindingen uit een Deense studie toonden precies het tegenovergestelde aan. Bovendien belichtten eerdere studies de specifieke doodsoorzaken bij mensen met OCS niet.

Daarom analyseerden de onderzoekers in de periode 1973-2020 de mortaliteitsgegevens van 61.378 mensen met OCS op basis van ICD-codes uit Zweedse bevolkingsregisters (BMJ. 2024;384:e077564). Die vergeleken ze met de gegevens van 618.780 op geslacht, leeftijd en woonplaats gematchte personen zonder de aandoening. Daarnaast analyseerden…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Dit artikel wordt besproken in#34 De loonkloof in de zorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties