Laetitia de Kort

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:B1665

Laetitia de Kort is uroloog, hoogleraar, afdelingshoofd en opleider in het UMC Utrecht. Ze is sectieredacteur urologie bij het NTvG.

Wat wilde u vroeger worden?

'Dokter! Liefst huisarts, kinderarts of psychiater. Of prima ballerina.'

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

'Eric Heiden. Niet omdat hij dokter is, maar omdat hij uitblonk in schaatsen, (mede) dankzij een zelf ontwikkelde trainingstechniek. Daarnaast bewonder ik verschillende artsen om verschillende redenen, vooral collega’s die mensen (patiënt, collega of schoonmaker) respecteren en ruimte geven.'

Wat is de grootste vergissing in uw carrière geweest?

'Dat vind ik moeilijk. Mijn carrière heeft zich ontvouwd zonder vooropgezet plan. Misschien was het een vergissing dat ik niet heb gekozen voor laparoscopie en robotchirurgie. Aan de andere kant is er nog steeds een groep patiënten voor wie open chirurgie de beste oplossing is.'

Wat was de beste stap in uw carrière?

'Om te promoveren (dwingend advies van mijn toenmalige opleider) en om te kiezen voor een academische carrière. De academie is zo leuk vanwege de afwisseling tussen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties