Kwetsbare oudere heeft meer kans op ziekenhuisopname

Onderzoek
M.L. (Liset) Rietman
Annemieke M.W. Spijkerman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D956

Waarom dit onderzoek?

Kwetsbaarheid bij oudere mensen wordt gekenmerkt door een afname in fysiologische reserves en verhoogt het risico op negatieve gezondheidsuitkomsten. Het verband tussen fysieke kwetsbaarheid en ziekenhuisopname is al vaker onderzocht, maar met tegenstrijdige bevindingen. Dit systematische literatuuronderzoek wil ons begrip over fysieke kwetsbaarheid als risicofactor voor ziekenhuisopname…

Auteursinformatie

Contact (liset.rietman@rivm.nl)

Ook interessant

Reacties