Kwaliteitsbewaking bij een bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Klinische praktijk
G. den Otter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:502-3

In 1985 heeft het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan de wetenschappelijke verenigingen van de huisartsen, de radiodiagnosten, de radiotherapeuten, de pathologen-anatomen en de chirurgen verzocht eisen te formuleren waaraan een screeningsprogramma met behulp van mammografie en de nadere diagnostiek zouden moeten voldoen indien een landelijk bevolkingsonderzoek naar mammacarcinoom zou worden ingevoerd. Het Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO) werd verzocht in dezen een coördinerende en organiserende rol te willen vervullen. Alle partijen hebben met dit verzoek ingestemd en in overleg tussen CBO en de besturen van de wetenschappelijke verenigingen werd een commissie benoemd die een rapportage moest voorbereiden. De commissie is op 15 december 1986 met haar werkzaamheden begonnen. Op 7 mei 1988 werd het concept-rapport in een discussiebijeenkomst aan alle betrokkenen uit de beroepsgroepen voorgelegd voor commentaar. Na enkele aanpassingen op grond van deze discussiebijeenkomst is in overleg met de besturen van de betrokken verenigingen en…

Auteursinformatie

Prof.dr.G.den Otter, chirurg, Haarlem.

Dr.P.P.J.Touw, stafmedewerker.

Contact Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO), Postbus 20064, 3502 LB Utrecht

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties