Kwaliteit van medische zorg voor mensen met een verstandelijke handicap

Opinie
H.M. Evenhuis
B. Meyboom-de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1916-8

Onlangs rapporteerde Van der Maas in dit tijdschrift over het door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gefinancierde onderzoeksprogramma ‘Kwaliteit van zorg’.1 Dit programma richt zich op wetenschappelijke ondersteuning van de kwaliteitsbevordering en -bewaking in de thuiszorg, de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en de zorg voor chronisch zieken. In geen van de beide inmiddels verrichte overzichtsonderzoeken over de zorg voor verstandelijk gehandicapten worden echter bij de formulering van ‘kwaliteit’ de medische zorg en de toetsing daarvan genoemd, en dat is opmerkelijk.23 Zorg van goede kwaliteit begint immers met deskundige professionele zorg, waaronder de medische.

Medische zorg voor mensen met een verstandelijke handicap

In Nederland wonen op dit moment ongeveer 120.000 mensen met een verstandelijke handicap, van wie ongeveer 35.000 in instituten.4 Vaak bestaan er meervoudige handicaps, met name motorische gebreken en zintuigstoornissen. Thuis en in gezinsvervangende tehuizen wonende verstandelijk gehandicapten maken gebruik…

Auteursinformatie

Hooge Burch, Christelijk centrum voor mensen met een verstandelijke handicap, Postbus 2027, 2470 AA Zwammerdam.

Mw.dr.H.M.Evenhuis, arts voor verstandelijk gehandicapten en coördinator NWO Ontginningssubsidie voor verstandelijk gehandicapten.

Rijksuniversiteit, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Groningen.

Mw.prof.dr.B.Meyboom-de Jong, huisarts en voorzitter commissie Chronische Neurologische en Psychiatrische Aandoeningen.

Contact mw.dr.H.M.Evenhuis

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties