Kwaliteit van leven na stamceltransplantatie: problemen met vermoeidheid, seksualiteit, financiën en werkhervatting

Onderzoek
M.G.J. Hendriks
B.C.C.M. van Beijsterveldt
H.C. Schouten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1152-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Meten van de kwaliteit van leven bij patiënten na hooggedoseerde chemo-/radiotherapie gevolgd door beenmergstamceltransplantatie (SCT) wegens tumorziekte.

Opzet

Afnemen van een gestructureerde vragenlijst en een diepte-interview.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Methode

Aan alle patiënten (n = 54) die meer dan 6 maanden tevoren SCT hadden ondergaan, werd medewerking gevraagd aan een onderzoek naar de psychosociale problemen na SCT. Hierbij werd gebruikgemaakt van de ‘Quality of life questionnaire’ (QLQ-C30) ontwikkeld door de European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) en van een diepte-interview.

Resultaten

De EORTC-QLQ-C30 werd door 52 (96) van de patiënten ingevuld; 46 (85) namen deel aan het interview. De patiënten werden verdeeld in tijdsgroepen van 6-24 (n = 16), 25-48 (n = 22) en > 48 maanden (n = 14) na transplantatie. De kwaliteit van leven was 73,9 op een schaal van 0 tot 100. Er was geen significant verschil tussen de tijdsgroepen behalve op het punt van overgeven en misselijkheid; hiervoor scoorde de groep bij wie de SCT langer dan 4 jaar tevoren plaatsvond significant hoger. Het diepte-interview liet problemen met vermoeidheid, seksualiteit, financiën en werkhervatting zien.

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat een SCT een grote impact heeft op de kwaliteit van leven, hetgeen meegewogen dient te worden bij de keuze van behandeling voor palliatieve doeleinden. De EORTC-QLQ-C30 geeft snel een indruk van de algehele kwaliteit van leven, maar geeft geen informatie over afzonderlijke problemen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Mw.M.G.J.Hendriks, gezondheidswetenschapper; dr.H.C.Schouten, internist.

Integraal Kankercentrum Limburg, Maastricht.

Mw.B.C.C.M.van Beijsterveldt.

Contact dr.H.C.Schouten

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties