‘Kunt u zwanger zijn?’ ‘Nee dokter, ik heb een spiraal’

IUD in het cavum Retzii
Sofie H. Breuking
Corry H. de Koning
Femke E.M. Mulder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5883
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Perforatie van de uteruswand is een zeldzame complicatie van de plaatsing van een intra-uterien device (IUD). Na perforatie van de uteruswand kan het IUD in de buikholte terechtkomen, wat het nodig maakt om het IUD te verwijderen, meestal via laparoscopie.

Casus

Bij een 36-jarige vrouw werd 3 maanden post partum een IUD geplaatst waarbij een perforatie van de uteruswand optrad. Patiënte kwam 8 maanden later naar de polikliniek Gynaecologie vanwege een ongewenste en ongeplande zwangerschap. Het IUD werd uiteindelijk laparoscopisch teruggevonden in het cavum Retzii, de anatomische ruimte tussen de symphysis pubica en de blaas.

Conclusie

Het risico op een perforatie van de uteruswand is verhoogd wanneer een IUD wordt geplaatst bij vrouwen in de postpartumperiode. Bij deze vrouwen moet laagdrempelig echografisch worden gecontroleerd of het IUD zich in de uterus bevindt. Na een perforatie van de uteruswand kan het IUD in de buikholte terechtkomen, meestal in het omentum of het cavum Douglasi. Ook kan het IUD in het cavum Retzii worden aangetroffen.

Auteursinformatie

Tergooi ziekenhuis, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Hilversum: drs. S.H. Breuking, anios (thans: Amsterdam UMC, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Amsterdam); dr. C.H. de Koning en dr. F.E.M. Mulder, gynaecologen.

Contact S.H. Breuking (s.h.breuking@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sofie H. Breuking ICMJE-formulier
Corry H. de Koning ICMJE-formulier
Femke E.M. Mulder ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties