Kunstspeeksel als infectiebron op de intensive care-afdeling

Klinische praktijk
W.P.J. Severin
G. Huizing
A. Bakker
J.G.M. Weernink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2201-3
Abstract

Samenvatting

Bij langdurig beademde patiënten ontstaan vaak luchtweginfecties. De micro-organismen kunnen van endogene oorsprong zijn, maar ook exogene bronnen spelen soms een rol. Beschreven wordt een patiënt bij wie tijdens gebruik van kunstspeeksel een luchtweginfectie ontstond door Pseudomonas aeruginosa. Het preparaat, bedoeld voor spray-bevochtiging van mond en keel, bleek hetzelfde micro-organisme te bevatten. De verontreiniging werd veroorzaakt door contaminatie bij de bereiding in combinatie met onvoldoende conservering.

In het kader van de preventie van ziekenhuisinfecties dient meer aandacht te worden besteed aan de microbiologische betrouwbaarheid van oraal toe te dienen geneesmiddelen.

Auteursinformatie

Streeklaboratorium voor Pathologie en Microbiologie, afd. Medische Microbiologie, Burg. Edo Bergsmalaan 1, 7512 AD Enschede.

Dr.W.P.J.Severin, arts-microbioloog.

Stichting Apotheek der Hengelose Ziekenhuizen, Hengelo.

Dr.G.Huizing en A.Bakker, ziekenhuisapothekers.

Streekziekenhuis Midden-Twente, Hengelo.

J.G.M.Weernink, hygiëniste.

Contact dr.W.P.J.Severin

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties