Kunnen salicylzuur en orale anticoagulantia op therapeutische gronden gecombineerd worden?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:518

VRAAG 7. Sommige medisch specialisten schrijven bepaalde patiënten zowel orale anticoagulantia als een lage dosis salicylzuur voor. Wat zijn de theoretische voor- en nadelen van deze combinatie? Is er ooit systematisch onderzoek verricht naar de resultaten? Bij welke patiënten zou deze combinatie geïndiceerd zijn? Is deze combinatie aan te bevelen?

ANTWOORD. Orale anticoagulantia brengen een vermindering van de vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren teweeg. Hierdoor zal de trombinevorming en daarmee de omzetting van fibrinogeen in fibrine bij patiënten die behandeld worden met orale anticoagulantia enigermate vertraagd verlopen. Salicylzuur remt de prostaglandinesynthese op allerlei plaatsen in het lichaam. Bij de bloedplaatjes worden de bij de aggregatie betrokken prostaglandines geremd. Aangezien de in de maag gevormde prostaglandines een beschermende werking voor het maagslijmvlies hebben, is een van de bijwerkingen van alle prostaglandineremmers – en dus ook van aspirine – maagbloedingen. Men mag verwachten bij de combinatie acetylsalicylzuur en cumarine dat de kans op een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties