Krachten bundelen voor betere tuberculosebestrijding

Perspectief
Linda Davidson (Gil)
Marjo J.T. van de Ven
Clemens Richter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D868
Abstract

Samenvatting

De incidentie van tuberculose (tbc) in Nederland daalt ieder jaar. Hierdoor vrezen wij voor het verloren gaan van de kennis en alertheid van de nieuwe generatie van specialisten bij het opsporen van tbc. Hier ligt een grote uitdaging bij medisch specialisten om de kwaliteit van de tbc-bestrijding in Nederland hoog te houden. Een goede samenwerking tussen longarts, infectioloog, arts-microbioloog en GGD is hiervoor noodzakelijk. Wij beschrijven hier de samenwerking in regio Arnhem tussen deze specialismes en de multidisciplinaire besprekingen. Ook noemen wij 2 van de kwaliteitsindicatoren die in het ‘Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020’ zijn opgenomen, namelijk doctor’s delay en hiv-testbeleid. En wij laten zien hoe we door structurele besprekingen en samenwerking de kwaliteit van de tbc-bestrijding pogen te waarborgen.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Infectieziekten, Nijmegen.

Drs. L. Davidson (Gil), internist-infectioloog i.o.

Rijnstate, Arnhem.

Afd. Longgeneeskunde: dr. M.J.T. van de Ven, longarts.

Afd. Interne geneeskunde: dr. C. Richter, internist-infectioloog.

Contact drs. L. Davidson (Gil) (linda.gil@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Lian Roovers, epidemioloog, Rijnstate, Arnhem, Erika Slump, consulent surveillance tbc, RIVM, Wim Stoop en Ron Bosboom droegen bij aan de totstandkoming van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Linda Davidson (Gil) Niet beschikbaar
Marjo J.T. van de Ven ICMJE-formulier
Clemens Richter ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties