Kostenreductie door geprotocolleerd toedienen van albumine op een IC
Open

In het kort
30-01-2009
Sebastiaan W. Polle en Peter Spronk

Waarom dit onderzoek?

Het toedienen van albumine zonder vastgestelde transfusiecriteria kan leiden tot overmatige transfusie, met als gevolg onnodige kosten en mogelijk toename van morbiditeit en sterfte.

Onderzoeksvraag

Kan een protocol met strikte criteria voor albuminetoediening op een IC zorgen voor een kostenbesparing zonder een ongunstige beïnvloeding van morbiditeit en sterfte?