Kortere immobilisatie voor Weber B enkelfracturen

Tara Lorjé
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4167

Bij stabiele Weber B-enkelfracturen is immobilisatie met gips gedurende 3 weken niet slechter dan immobilisatie met gips gedurende 6 weken. Dat blijkt uit een gerandomiseerd non-inferioriteitsonderzoek door Tero Kortekangas (Oulu University Hospital, Finland) en collega’s (BMJ. 2019;364:k5432).

De onderzoekers vergeleken de huidige behandeling van 6 weken gipsimmobilisatie (controlegroep)…

Gerelateerde artikelen

Reacties