Korter, en sneller
Open

Redactioneel
22-01-2009
Peter W. de Leeuw

De oplettende lezer zal het niet zijn ontgaan: de gemiddelde lengte van de artikelen die in het Tijdschrift verschijnen, neemt af. Op zich is dat niet zo verwonderlijk, want de redactie heeft voor alle rubrieken strenge(re) eisen opgesteld ten aanzien van de lengte van manuscripten. Daarbij hebben meerdere argumenten een rol gespeeld. Natuurlijk is er een economisch motief: langere stukken betekenen meer papier, dikkere nummers en dus op den duur een onvermijdelijke verhoging van de abonnementsprijs. Vermindering van papiergebruik is dan ook financieel aantrekkelijk en daarnaast minder belastend voor het milieu. Van overwegend belang is echter dat kortere artikelen in ...