Koorts en eosinofilie, al dan niet met urticaria, na een reis door Afrika: acute schistosomiasis

Klinische praktijk
P.A. Kager
H.G. Schipper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:220-5
Abstract

Samenvatting

Twee reizigers, een Nederlandse vrouw en een Australische man, beiden 25 jaar oud, die wegens koorts in Afrika behandeld werden voor malaria bleven klachten houden. Zij hadden in het Malawi-meer gezwommen en leden aan acute schistosomiasis, hetgeen werd bevestigd door serologisch onderzoek. Dit ziektebeeld, ook Katayama-syndroom genoemd, wordt gekenmerkt door koorts, oedeem, urticaria en eosinofilie. Het syndroom kan gepaard gaan met een scala aan klachten. De etiologie is niet opgehelderd; immuuncomplexen als reactie op zich ontwikkelende wormen en op eieren spelen een rol. Patiënten die koorts opliepen in een endemisch gebied dient gevraagd te worden naar watercontact. Serologisch onderzoek is belangrijk voor de diagnose. Behandeling geschiedt met praziquantel; uitstel van de behandeling tot na de acute fase verdient aanbeveling. In de acute fase kunnen corticosteroïden nodig zijn. Ter preventie dient men watercontact te vermijden; er is geen vaccin. De mogelijk preventieve rol van artemisinine is onderwerp van onderzoek.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en Aids, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.P.A.Kager, internist; dr.H.G.Schipper, internist-infectioloog.

Contact prof.dr.P.A.Kager (p.a.kager@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties