Koeling lijkt gunstig bij septische shock

Koeling lijkt gunstig bij septische shock
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1263

Het tegengaan van koorts met fysieke afkoeling bij IC-patiënten met een infectie verlaagt de hoeveelheid benodigde vasopressoren en de vroege mortaliteit, rapporteren Franse onderzoekers in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (2012; epub 23 februari).

Uit een groep van 579 geïntubeerde en met intraveneuze vaatvernauwers behandelde personen op IC-afdelingen wezen de Fransen willekeurig 101 patiënten toe aan een behandeling waarbij ze gedurende 48 h gekoeld werden; het streven was normothermie – een lichaamstemperatuur van 36,5-37°C – te bereiken. De onderzoekers vergeleken deze patiënten met 99 mensen die de reguliere behandeling ontvingen – en van wie overigens ook 7 personen wegens hoge koorts een periode extern gekoeld werden. De primaire uitkomstmaat was het percentage patiënten dat na 48 h 50% minder vasopressoren nodig had. De doses adrenaline en noradrenaline werden gedurende de behandeling door de IC-verpleegkundigen volgens een protocol op geleide van de ‘mean arterial pressure’ stapsgewijs aangepast.

Van 54% van de gekoelde patiënten was na 12 h behandeling de benodigde dosis vasopressoren gehalveerd, tegen 20% bij de niet-gekoelde mensen. De ongekoelde personen kregen bovendien een statistisch significant hogere cumulatieve dosis vasopressie dan de gekoelde patiënten. De overleving tot dag 14 na inclusie was eveneens significant beter in de gekoelde groep. Bij ontslag uit het ziekenhuis was het verschil in overleving niet meer statistisch significant, maar in absolute aantallen was de overleving van gekoelde patiënten nog steeds beter dan die van de controlegroep.

Hoewel koorts waarschijnlijk ook voordelen heeft, zoals een minder gunstig klimaat voor microben, concluderen de intensivisten toch dat koeling meer positieve dan negatieve effecten heeft.

(Bijdrage: Lucas Maillette de Buy Wenniger.)

Gerelateerde artikelen

Reacties