Klinische nefrologie.

Media
P.E. de Jong
H.A. Koomans
J.J. Weening
A.J.M. Donker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1361

Klinische nefrologie. 2e, herziene druk. Onder redactie van P.E.de Jong, H.A.Koomans en J.J.Weening. 445 bl., fig., tabellen. Bunge, Utrecht 1996. ISBN 90-6348-369-4. Prijs: ingen. ƒ  72,50.

Het feit dat de 1e druk van dit Nederlandse boek binnen 3 jaar was uitverkocht, maakt duidelijk dat het in een behoefte voorziet. Was…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties