Klinische nefrologie.

Media
P.E. de Jong
H.A. Koomans
J.J. Weening
G.K. van der Hem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2488

Klinische nefrologie. Onder redactie van P.E.de Jong, H.A.Koomans en J.J.Weening. 411 bl., fig., tabellen. Bunge, Utrecht 1992. ISBN 90-6348-107-1. Prijs: ingen. ƒ 99,50.

Dit boek geeft een duidelijk overzicht van de huidige stand van zaken in de klinische nefrologie. De redactie heeft daarbij gekozen voor een indeling van de inhoud in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties