Klinische betekenis van extra vitaminen uit supplementen en verrijkte voedingsmiddelen

Klinische praktijk
R.J.J. Hermus
A.H. Severs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:889-93
Abstract

Samenvatting

- Vitaminesupplementen worden steeds vaker door consumenten gebruikt. Bovendien zijn er sinds juni 1996 met vitaminen verrijkte voedingsmiddelen op de Nederlandse markt.

- Deze bronnen van extra vitaminen kunnen nuttig zijn voor risicogroepen die een verhoogde kans hebben op marginale vitaminetekorten.

- Tot de risicogroepen behoren chronisch zieken (zoals diabetespatiënten), medicijngebruikers, ouderen en zwangere vrouwen.

- Ook voor kinderen, rokers, mensen die eenzijdig eten, dieetvolgers, vegetariërs en intensieve sporters kunnen extra vitaminen uit laaggedoseerde supplementen of verrijkte voedingsmiddelen een nuttige en veilige aanvulling op de voeding betekenen.

- Volgens de beraadsgroep Voeding van de Gezondheidsraad levert vitaminering van voedingsmiddelen geen noemenswaardige risico's op voor de volksgezondheid, behalve in geval van de vitaminen A en D en daarnaast van de sporenelementen selenium, koper en zink. Deze mogen dan ook alleen toegevoegd worden in een gerestaureerd product of in een substitutieproduct, niet in een verrijkt voedingsmiddel.

Auteursinformatie

TNO Voeding, Vitamine Informatie Bureau, Postbus 360, 3700 AJ Zeist.

Prof.dr.ir.R.J.J.Hermus, voedingsdeskundige; mw.ir.A.H.Severs, biochemicus.

Contact mw.ir.A.H.Severs

Ook interessant

Reacties