Klinisch psychiatrische gezinsbehandeling.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1282

Klinisch psychiatrische gezinsbehandeling. - Deze studiedag wordt georganiseerd door het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv) in samenwerking met het Sociotherapeutisch Instituut ‘De Triangel’ en zal plaatsvinden op 7 september a.s. in Congrescentrum ‘De Eenhoorn’ te Amersfoort. Deze dag is bestemd voor hulpverleners uit de ambulante en intramurale geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke…

Ook interessant

Reacties