Intensieve gezinsbehandeling.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1619

Intensieve gezinsbehandeling. – Deze studiedag, georganiseerd door het Ned. centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv), in samenwerking met het Socio-therapeutisch Instituut ‘De Triangel’, zal op 7 september a.s. worden gehouden in Congrescentrum ‘De Eenhoorn’ te Amersfoort.

Inlichtingen verstrekt: S.Aarts, medewerker studiedagen, NcGv, Postbus 5103, 3502 JC Utrecht; tel. 030-935141.

Ook interessant

Reacties