Klinisch nut van de analyse van het hele genoom

Opinie
Martina C. Cornel
Guido de Wert
Hanne Meijers-Heijboer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2847
Abstract

Het hele genoom in kaart

Tien jaar geleden werd een mijlpaal in het genoomonderzoek bereikt: het hele menselijke genoom was in kaart gebracht. Op een persconferentie kondigde de president van de VS, Bill Clinton, de publicatie van deze kaart aan: ‘Without a doubt, this is the most important, most wondrous map ever produced by humankind’ [Zonder twijfel is dit de belangrijkste, de wonderbaarlijkste kaart, ooit door de mensheid gemaakt]. Nu de volgorde van de bouwstenen van het DNA bekend was, richtte vervolgonderzoek zich op de rol van genen bij het ontstaan van ziekte in ‘genomics’-onderzoek. De volgorde (sequentie) bevatte een enorme hoeveelheid data, en de interpretatie daarvan zou nog een hele uitdaging zijn. Clinton verwachtte hier veel van: ‘It will revolutionize the diagnosis, prevention and treatment of most, if not all, human diseases’ [Zij zal diagnose, preventie en behandeling van de meeste, zo niet alle menselijke ziekten, radicaal veranderen]. Ook…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, afd. Klinische Genetica, Amsterdam.

Prof.dr. M.C. Cornel, epidemioloog (tevens: EMGO Instituut, VU medisch centrum, Amsterdam, Centre for Medical Systems Biology, Leiden en Centre for Society and Genomics, Nijmegen); prof.dr. H. Meijers-Heijboer, klinisch geneticus

Maastricht University Medical Center, Research Institutes GROW en CAPHRI, afd. Metamedica, Maastricht.

Contact Prof.dr. G. de Wert, ethicus

Verantwoording

Belangenconflict: M.C.C. en G.d.W. zijn hoofdonderzoekers in het Centre for Society and Genomics, Nijmegen. M.C.C. is tevens voorzitter van de werkgroep Maatschappelijke Aspecten van Genomics van het Centre for Medical Systems Biology, Leiden. Beide centra worden gefinancierd door het Netherlands Genomics Initiative. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 20 oktober 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties